Danske Hospitalsklovne

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 10, 2400 København NV

www.danskehospitalsklovne.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danskehospitalsklovne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne anvendes til driften af Danske Hospitalsklovnenes aktiviteter for syge og sårbare mennesker på de danske hospitaler og behandlingssteder. Dette inkluderer vedligeholdelse af hospitalsklovnenes kompetencer og udvikling samt øvrige udgifter forbundet med driften af hovedaktiviteten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00411