Danske Døves Landsforbund

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Brohusgade 17, 4., 2200 København N  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.ddl.dk), online ind-samlingsplatform, sociale medier (Twitter, Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at fremme tegnsprogstalendes (døve og andre hørehandicappedes) interesser på ethvert område, før, i og efter skolealderen på uddannelsesområdet, erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00310