Dansk Vietnamesisk Forening

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Linde Allé 33, 2720 Vanløse

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via events og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for sheltre for udsatte børn og unge i Ho Chi Minh City i Vietnam, til provinshospitalet i Bao Loc provinsen og til lignende projekter i landet, som lever op til foreningens formålsparagraf. Midlerne skal desuden anvendes til at støtte det sociale udviklingsarbejde på sheltrene, til mere effektivt hospitalsudstyr samt til at udveksle fagpersoner mellem Danmark og Vietnam, når dette har absolut relevans og efter godkendelse af respektive udvalg og Dansk Vietnamesisk Forenings bestyrelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00360