Dansk Vegetarisk Forening DVF

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 20, 2200 København N

www.vegetarisk.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vegetarisk.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at fremme udbredelsen af vegetarisk levevis, at oplyse om vegetarisk ernæring, herunder at vegetarisk kost er fuldt ernæringsmæssigt dækkende, at oplyse om fordelene ved at skære ned på kød og animalske produkter, såvel for dyr og mennesker som af hensyn til global bæredygtighed, at fremme det vegetariske udbud på spisesteder, i institutioner mv., at gennemføre aktiviteter for medlemmerne med udgangspunkt i vegetarisk levevis, at fremme udbredelsen af bæredygtige, plantebaserede former for landbrug, herunder f.eks. økologi, permakultur og lignende, af hensyn til dyr, mennesker og global bæredygtighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00415