Dansk Tyrkisk-Islamisk Stiftelse (Fond)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup - CVR 14414584

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.diyanet.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.785785, 152025, 590105, 891083, 722300, 418410) og kontooverførsel (Reg.5078 Konto 1044925)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for:
- At hjælpe ofre og trængende mennesker og opfylde deres basale behov.
- At bidrage til udviklingen af mennesker og samfund i nød ved at yde støtte til uddannelse, udvikling og kapacitetsopbygning.
- Støtte til nødhjælpsprojekter i naturkatastrofer og konfliktområder.
- At øge kvaliteten af religiøse tjenester og religionsundervisning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04385