Dansk Sejlunion

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby  - CVR nr. 62496517

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dansksejlunion.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk sejlunions vedtægtsbestemte formål. Dansk Sejlunion skal fremme udvikling af sejlsporten i samarbejde med klubber, klasser og andre interessenter, herunder organisationer, myndigheder, sponsorer/partnere og medier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00460