Dansk pindsvinepleje og beskyttelse

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Holmensvej 1, 8400 Ebeltoft - CVR 39799049

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.32882)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål. Pleje af syge og nødlidende pindsvin samt vidensdeling til fremme af dets overlevelse i den danske natur.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04223