Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

17-02-2022

Kontaktoplysninger

Dronningensgade 14, 1420 København K - CVR 20782803

Indsamlingsperiode

Fra den 18. februar 2021 til den 17. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danpal.dk). 
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0268 konto 0009318119).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysningsindsats i DK.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04665