Dansk Myelomatose Forening

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Fiolgade 21, 3000 Helsingør - CVR 27554687

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.myelomatose.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 46783) og kontooverførsel (Reg. 6060 konto 0005763907).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til Dansk Myelomatose Foreningens arbejde i henhold til foreningens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03369.