Dansk Kvindesamfund

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Niels Hemmingsens G 10, 1153 København K - CVR 53361919

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 95730) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 6237169)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Kvindesamfunds arbejde for større kønsligestilling i samfundet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende 

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04645