DANSK KRISTELIG SYGEPLEJEFORENING

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gartnerparken 71, 8380 Trige - CVR 63141712

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dks-forum.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.420611) og kontooverførsel (Reg.9340 Konto 2077613482)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle arbejde og indsatsområder. De indsamlede midler vil løbende blive anvendt til afholdelse af aktiviteter og andre tiltag, der understøtter foreningens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04274