Dansk Kina Kritisk Selskab

17-03-2022

Kontaktoplysninger

Haraldslundvej 38, st. 91. 2800 Kongens Lyngby - CVR 42075647

Indsamlingsperiode

Fra den 18. marts 2021 til den 17. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.60154348, 20607238, 71903043)  og kontooverførsel (Reg. 5370 Konto 0255731)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for oplysning om Kinas indflydelse på Danmark og/eller EU.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03355