Dansk Islamisk Trossamfund

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Valdemarsgade 17, 1665 København V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ditsamfund.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål. Dansk Islamisk Trossamfund er et selvejende uafhængigt trossamfund, som vil forene og yde service til muslimske menigheder og foreninger tilknyttet Dansk Islamisk Trossamfund. Det er Dansk Islamisk Trossamfunds formål at formidle tilbedelse af den eneste sande Gud, Allah, samt forkynde Islam til enhver og virke som overordnet religiøst organ for muslimer, der følger ahl alsunna wa al-jamaa (Sunni-lslam).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00449