Dansk Handicap Forbund

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2., 2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår hjemmeside/donationsmodul (www.danskhandicapforbund.dk) sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn) og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for aktiviteter for medlemmer, lokalt og landsdækkende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00507