DANSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vestervej 15, 6880 Tarm - CVR 13018006

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dfoi.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.22285) og kontooverførsel Reg.9325 Konto 7881738)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for informationsudbredelse, oplysning, støtte, råd, undervisning og vejledning samt aktiviteter til foreningens med-lemmer. Informationsudbredelse, vidensdeling og indsamling af viden til fagpersoner i sundheds- og socialindustrien samt foreningens egen drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04382