Dansk Folkehjælp

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Brovejen 4, 4800 Nykøbing F

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.folkehjaelp.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Dansk Folkehjælps humanitære hjælpearbejde, herunder: Feriehjælp, julehjælp, konfirmationshjælp, fødselsdagshjælp, netværksskabende aktiviteter for børn/unge, familier og ældre, økonomisk rådgivning, organisationens aktiviteter indenfor forebyggelse- og førstehjælpsområde, international udviklingshjælp, international nødhjælp og organisationens katastrofefond.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00338