Dansk Dystoniforening

01-05-2022

Kontaktoplysninger

Vestergade 105, 8464 Galten - CVR 32044069

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 1. maj 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danskedystoniforening.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5393 Konto 0251784)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sociale arrangementer for medlemmerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03401