Dansk Dyreværn Århus

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.thevoiceofpets.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for hjælp til nødstødte dyr, til dyrelægeregninger, foder mv. samt formidle dem til nye hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00517