DANSK DYREVÆRN AALBORG

14-11-2022

Kontaktoplysninger

Råhøj 40, 9240 Nibe - CVR 19355616

Indsamlingsperiode

Fra den 15. november 2021 til den 14. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dady.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.39652) og kontooverførsel (Reg.9314 Konto 4576727874)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Dansk Dyreværn Aalborgs hundeinternat.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04175