Dansk Datahistorisk Forening

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Christian Winthers Vej 4, 2. th., 1860 Frederiksberg C - CVR 31135435

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.datamuseum.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 83901) og kontooverførsel (Reg. 1551 Konto 12955863)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb eller leje af et eller flere domiciler til foreningens aktiviteter og opbevaring af effekter samt etablering af ”BitHuset”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03385