Dansk Congolesisk Forening

14-12-2022

Kontaktoplysninger

Gammel Skolevej 30, 8660 Skanderborg - CVR 32026745

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2021 til den 14. december 2022.

Indsamlingsmåde 

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 11894747)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolebørn i skolen i Kashunguhri, RO Congo. Betaling af skolebørns uniformer, bøger m.v., sundhedsundersøgelser og behandling, og støtte til deres familier med henblik på at mindske disses fattigdom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04326