Dansk Børnefond

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Søllerødlund 21, 2840 Holte  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danskboernefond.dk), online indsamlingsplatform, udsendelse af mails, i medlemsblad og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for humanitære projekter og fadderbidrag til børn iht. fondens vedtægter. Herunder til ca. 1200 børn samt børnehjem og skoler i Bangladesh, Gambia, Ghana, og Sierra Leone.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00534