DANSK BALKAN MISSION

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Brændstrup Røddingvej 5, 6630 Rødding

www.balkanmission.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.balkanmission.dk) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes I henhold til foreningens formål. Midlerne anvendes til humanitær hjælp - hovedsageligt i Rumænien, samt andre steder efter behov.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00491