Dansk Armeniermission

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Droshoved 5, 7120 Vejle Øst

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via postomdeling. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestem-te formål:

• At støtte den Armenske Apostoliske Kirke i Armenien i dens bestræbelser på at genopbygge det armenske folks kristne identitet efter 70 års kommunisme

• At skabe opmærksomhed i Danmark om det armenske folks historie

• At yde en diakonal og forkyndende indsats for det armenske folk, hvor i verden det måtte være påkrævet

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00421