Dansk Afghansk Humanitær Forening

26-12-2022

Kontaktoplysninger

Dr. Holsts Vej 28, st. 8., 8230 Åbyhøj - CVR 33284845

Indsamlingsperiode

Fra den 27. december 2021 til den 26. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.daahf.dk,), online indsamlingsplatform (Gofundme), sociale medier (Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter,), mails, og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60466299, 963060) og kontooverførsel (Reg.9006 Konto 1300290953, Reg. 4780 Konto 4780327138)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for lokalpartner i Afghanistan, Herat. Bruges til nødhjælpsprojekter, hvor mest sårbare og fattige familier i Afghanistan får nødhjælp i form af økonomisk støtte til forebyggelse af f.eks. hungersnød, salg af børn og hospitalsindlæggelse mm.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til øvrige projekter, såsom støtte skolevæsenet i form af oprettelse af IT-rum, biblioteker mm. Desuden også til øvrige projekter der kan gavne lokalbefolkningen. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04345