Danmission

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Strandagervej 24, 2900 Hellerup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danmission.dk, www.fremtidborn.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Danmissions samlede

arbejde ude i verdenen og i Danmark, inden for udvikling af den globale og lokale kirke, fredsskabende religionsdialog og bekæmpelse af fattigdom, ulighed og uretfærdighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00470