Danmarks Veteraner

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Heksehøjen 19, 4700 Næstved - CVR 32913938

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.danmarksveteraner.dk), online indsamlingsplatform og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.10093) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12527934)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at samle og styrke alle landets veteraner via foreningens sociale og informative aktiviteter med veteraner og deres pårørende, hvor de anerkendes, hædres og støttes for deres indsats.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04339