DANMARKS JÆGERFORBUND

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Molsvej 34, 8410 Rønde

https://www.jaegerforbundet.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamling foregår ved opstilling af indsamlings-bøsser, merchandise, SMS, hjemmeside/donationsmoduler samt sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til at understøtte aktiviteter for danske jægere. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00368