Danish Nightingale Foundation

04-09-2022

Kontaktoplysninger

Rønhøj 57, 9310 Vodskov - CVR 42014966

Indsamlingsperiode

Fra den 5. september 2021 til den 4. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danishnightingalefoundation.com), online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.235973) og kontooverførsel (Reg.7837 Konto 1418829)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vandboringer og forbedring af sanitære forhold i landsbyer der indgår i udviklingsprojektet i Sindian i det sydlige Senegal. Projektet tager udgangspunkt i hygiejne og smittespredning, samt tandpleje og tandbørstning.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til køb af en vandboring mere, fx på byens skole, som har utilstrækkelig vandforsyning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03824