Danish Muslim Aid (DM-Aid)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blågårdsgade 51, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplat-form, sociale medier, salg/auktion og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for internationalt program:

Katastrofe: Fødevaresikkerhed, Non-food, WASH, Qurban/Iftar/Aqeeqah.

Kapacitet & Fortalervirksomhed: Female Empowerment, Youth Leadership.

Livelihodd: MicroAid, Miljø & Klima.

Service Delivery: Skole & Uddannelse, forældreløse børn, Udstyr og Ekspertise, Moskeer.

Til fordel for Nationalt program:

Fattigdom: Madkurve og maduddelinger

Integration og Medborgerskab: Sociale projekter for udsatte borgere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00345