Danish Justice Foundation

04-09-2022

Kontaktoplysninger

Kalvebod Brygge 39, 1560 København V - CVR 36672064

Indsamlingsperiode

Fra den 5. september 2021 til den 4. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.5952UD) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 11720293)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at rejse kapital til mennesker i tredjeverdenslande, som har fået krænket deres menneskerettigheder. Primært børn og kvinder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.21-700-03921