Danes Worldwide

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Købmagergade 67, 1150 København K - CVR 53035728

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.members.danes.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3001 Konto 3345657657)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for legater til online undervisning udbudt af Danes Worldwide, målrettet udenlandsdanske børn samt fortsat opfyldelse af kravet i ligningsloven §8A.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04443