Daggry Fonden

02-12-2022

Kontaktoplysninger

Håbets Allé 19, 2. th., 2700 Brønshøj - CVR 42476846

Indsamlingsperiode

Fra den 3. december 2021 til den 2. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.91870626) og kontooverførsel (Reg.5331 Konto 0000253497)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at gøre terapi økonomisk tilgængelig for mennesker, der har oplevet seksuelle overgreb og andre former for kønsbaseret vold, og som ellers ikke ville have midlerne til at betale for terapi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04117