Cystisk Fibrose Foreningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cystiskfibrose.dk  og www.indsamling.cystiskfibrose.dk) , online indsamlingsplatform (www.betternow.dk og www.yourun.dk, ), sociale medier (Instagram og Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af foreningens formål: At arbejde for at patienter med den alvorlig, arvelige og medfødte sygdom cystisk fibrose i Danmark bl.a. ved:

  • at yde støtte ved rådgivning, information og praktisk hjælp til patienter med cystisk fibrose og til forældre hvis børn lider af sygdommen
  • at yde støtte til videnskabelig forskning af sygdommen, dens forebyggelse og behandling.
  • at udbrede kendskab til cystisk fibrose, og skabe forståelse for de af sygdommen ramtes vilkår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00425