CSM Midt Nord, S/I

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nørreport 26, st., 8000 Aarhus C - CVR 34979235

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.csm-danmark.dk/midt-nord) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.90111) og kontooverførsel (Reg.2211 Konto 6271728954)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for aktiviteter til målgruppen - voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndom og/eller tidlig ungdom. Aktiviteter der skaber betydningsfulde fællesskaber og heler sårene efter seksuelle overgreb. Aktiviteter som åben café, selvhjælpsgrupper, kreativt værksted, kropsterapeutisk gruppe, musikværksted, foredrag samt aktiviteter ud af huset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04331