CRPS foreningen Danmark

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Amagerfælledvej 44B, 2300 København S - CVR 39589508

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.58994) og kontooverførsel (Reg.7434 Konto 0001432289)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af events for syge og pårørende, så der kan blive sat mere fokus på CRPS.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til mindre arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04157