Copenhagen Pride

28-02-2022

Kontaktoplysninger

H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V - CVR 26121000

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.copenhagenpride.dk), online indsamlingsplatform (betternow.org), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 73101, 43590, 950540, 45416, 95942, 94317)  og kontooverførsel (Reg. 5379 konto 0000247065).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Copenhagen Prides aktiviteter og arbejde for synliggørelse af LGBTQIA+ miljøet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03374