COPENHAGEN CONTEMPORARY-FONDEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Refshalevej 173A, 1432 København K - CVR 36493003.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (shop.copenhagencontemporary.org) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 602710) og kontooverførsel (Reg. 9385 konto 1110364969).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at opnå 100 donationer, da virksomheden således kan få delvis momskompensation, jævnfør Bekendtgørelse om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3. De indsamlede midler vil blive brugt på etablering af kommende udstillinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05107.