Consensia A/S

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Nordvestvej 31, 9000 Aalborg - CVR 26459400

Indsamlingsperiode

Fra den 4. marts 2022 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, e-mail og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 4955 Konto 13389454).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at indsamle penge, så vi kan yde finansiel support til vore ca. 185 ukrainske kollegaer, som sidder i Lviv, såfremt de bliver mobiliseret og de derved ikke kan forsørge deres familie.
Såfremt der er et overskud efter at formålet er opfyldt, skal overskuddet gå til Røde Kors eller en anden humanitær forening, som hjælper Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04694