Con3bute - Institut for Interkulturel Dialog

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 57, 2400 København NV - CVR 39638622

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.con3bute.org).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 296330).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til foreningens arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05099