Come Together Danmark

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Fredensgade 13, 8382 Hinnerup - CVR 39665166

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cometogether.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn og YouTube), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 937960) og kontooverførsel (Reg. 5398 konto 0251014).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe unge, som kan have problemer med ensomhed, psykiske lidelser eller have haft et misbrug.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til en anden almennyttig forening med en lignende målgruppe (sårbare unge).
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til foreningens årlige udgifter og vil blive overført til efterfølgende regnskabsår.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04000.