Colitis-Crohn Foreningen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Nørregade 71, 5000 Odense C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ccf.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook) og annoncering i medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for COLITIS - CROHN FOR-ENINGEN. Herunder oplysningskampagner, forskning og generel information.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 21-72-00335