Coding Pirates

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Kochsgade 31D, 5000 Odense C - CVR 35552316

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.codingpirates.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.259382) og kontooverførsel (Reg.5479 Konto 4898432)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Coding Pirates landsdækkende arbejde med at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via afholdelse af klubaftner. Frivillige kræfter er fundamentet i Coding Pirates, og pengene bliver derfor brugt til at understøtte dem og deres uvurderlige arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04236