Climaider ApS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Blågårds Plads 4, st. tv., 2200 København N - CVR 39835037

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (climaider.com) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8411 konto 2044875).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projekter, der har en positiv indvirken på klimaet. Dette sker ved at reducere drivhusgasser i atmosfæren. Det sker typisk i samarbejde med certificerede samarbejdspartnere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05215