Citytransformers

02-09-2022

Kontaktoplysninger

Humlevænget 3, 3250 Gilleleje - CVR 40800832.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. september 2021 til den 2. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (www.booomerang.dk og www.eventbrite.com), sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8411 konto 4209707).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte for afholdelse og afvikling af et ungdoms-topmøde i forbindelse med FN's internationale Fredsdag 21 september 2020.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne overgå til andre events med samme formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. marts 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03867