Christianias Sundhedshus

01-02-2022

Kontaktoplysninger

Fabriksområdet 95, 1440 København K - CVR 40926283

Indsamlingsperiode

Fra den 20. december 2021 til den 1. februar 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.886806)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligehold af opholds- og venterum, isolering foranstaltninger for at nedsætte træk og kulde i Sundhedshuset.
Sundhedshuset bruges dagligt af mange socialt udsatte mennesker.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til sociale tiltag til målgruppen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til udskiftning af hoveddøren og vinduer.

Indsamlingsområde

Christiania

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04347