Chin Community in Denmark (CCDK)

04-10-2022

Kontaktoplysninger

Hybenvej 21, 6753 Agerbæk - CVR 38897535

Indsamlingsperiode

Fra den 5. oktober 2021 til den 4. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.907782) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13275386)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til civilbefolkningen og menneskerettighedsforkæmpere, som kæmper for demokratiet i Myanmar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03956