CHIMALAYA Charity

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Ravnsnæsvej 105, 3460 Birkerød - CVR 33697589.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://www.chimalayacharity.com/), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 72582) og kontooverførsel (Reg. 6820 konto 0001474845).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Chimalaya Charitys arbejde i Nepal med bekæmpelse af fejlernæring og børnedødelighed. Dette gøres ved at støtte mødre og deres nyfødte børn (0-2 år) med hjemmebesøg, mødregrupper og outreach camps.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03731.