Child Care Denmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Farstrupvej 86, 5471 Søndersø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.childcare.dk) og online indsamlingsplatform.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at yde bistand til børn i 3. verdenslande, der på grund af krig, katastrofer, AIDS og social nød ikke har mulighed for skolegang og andre basale livsnødvendigheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00394