Center for Ungdomsstudier

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg - CVR 28012470

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 487977)  og kontooverførsel (Reg. 6610 Konto 2224117)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning blandt børn og unge

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04423